Специалният приз „Постоянство и храброст“ за 2020 г. се присъжда на Юлия Георгиева от „Център за хуманни политики“ за управлението и поддръжката изцяло с дарителски средства единствения в София център за подкрепа на хора със зависимости „Розовата къща“. Там хора със зависимости, останали без дом, получават достъп до компетентна консултация със специалист, топла храна, хигиенна грижа. Освен помощта на десетки доброволци, Юлия успява да ангажира дарители, и да събере близо 60 000 лв., за да оцелее „Розовата къща“.

Юлия Георгиева е номинирана от Тони Тончева със следните мотиви:

От 1 юни 2019 година „Център за хуманни политики“ пое управлението на единствения по рода си нископрагов център за хора със зависимости „Розовата къща“. Това е мястото в София, където хората в нужда могат да получат подкрепа, да бъдат насочени за лечение, да хапнат, да се избръснат, да почувстват добро отношение.

Юлия Георгиева направи немислимото – в страна без политика и култура на отношение към зависими успя да организира център за подпомагане на зависими, хора най-често без дом и работа, Розовата къща функционира изцяло благодарение на нейните усилия да намира дарители, практически това е единственто по рода си такова място в страната.

Юлия Георгиева