Валерия Иларева е номинирана от Бистра Иванова със следните мотиви:

Валерия Иларева се занимава с правата на човека вече 20 г. и най-вече в сферата на правата на бежанците, мигрантите и лицата без гражданство.

Нейното постоянство в методичното преследване на непопулярни каузи е пословично (основател на Фондация за достъп до права ФАР), а тази година заслужи още повече уважението ни, защото оспори в съда решението на Председателя на Държавната агенция за бежанци да прекрати производствата за международна закрила на украински бежанци и спечели (става дума за поредица от дела, някои все още се гледат на втора инстанция, други са окончателно спечелени) – https://farbg.eu/bg/latest/seriya-specheleni-dela-za-dostp-na-ukrainskite-bezhanci-do-ubezhische-v-blgariya