Симона Стилянова е номинирана за работата си по блога Zero waste Sofia от Рада Бонева със следните мотиви:

Симона е един от най-целеустремените хора по отношение на намаляване на отпадъците, облагородяване на родните чешми и изразяването на това с послания – структурирано, подредено, информативно, ненападателно.