В продължение на девет години защитава правата на граждани, пациенти, лекари и болници, пострадали от здравната система в България. На уеб страницата на Центъра “Защита правата в здравеопазването” (ЦЗПЗ) всеки може да намери актуална информация за правата си като пациент, както и допълнителни анализи, коментари, съвети, препоръки, най-често задаваните въпроси от пациенти и последните новини от здравеопазването. Всеки желаещ може да зададе своя въпрос, свързан със здравеопазването, на който експерти в областта отговарят в кратък срок напълно безплатно. При случаи на нарушени права ЦЗПЗ предоставя професионалната си юридическа помощ на пострадалите.

От 2009 г. насам всяка година ЦЗПЗ организира и провежда безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата на жени, намиращи се в малки населени места, отдалечени от големи болници. Прегледите се извършват от лекари, специалисти с квалификация в областта на мамологията. За тези години са прегледани над 16400 жени. Прегледите се осъществяват основно с подкрепата на Райфайзенбанк и Международен женски клуб, София.

Други актуални проекти, с които се занимава ЦЗПЗ в периода ноември 2015 г. – октомври 2016 г., са проект BeyondSilos, чрез който бива предоставена интегрирана здравна и социална грижа за самотни възрастни хора над 65 г., както и проектът „Открито за психичните разстройства”, който цели намаляването на незаслуженото дискриминационно отношение към хора с психично-здравни проблеми.

– Номинация от Александра Иванова