Сдружение „Ре-акт” е неправителствена организация, основана през 2010 г., чиято дейност е насочена към децата и младежите в неравностойно социално и професионално положение. Към момента основната инициатива на организацията е проектът за развиване на практически умения за устойчиви постижения за младежи, настанени във възпитателно-училище интернат „Ангел Узунов“, гр. Ракитово. Целта е повишаване на социалната интегрираност на младежите след напускане на институцията и възможности за бъдещата им професионална реализация. В рамките на проекта се провеждат няколко модула, които повишават практическите умения на младежите и които те ще могат да използват след напускане на дома като професия или хоби. Имайки опит на терен с работа с децата, организацията е започнала да работи и в посока застъпване за правата на деца в конфликт със закона, които попадат в институции като интернати, и промяна в дръжавните политики, които ги засягат.

Сдружение „Ре-акт“ бяха сред финалистите във второто издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change – Промяната 2015/2016. Тяхната идея беше за създаване на социално-ангажиран цех за производство, сглобяване и монтаж на велосипеди, в който да се обучават и работят младежи с противообществени прояви, настанени в коригиращи институции. Реалната работна среда, придобиването на трудови, социални и практически умения може да означава по-добро бъдеще за тези млади хора. Сдружение „Ре-Акт“ вярват, че всяко дете или младеж има право да получи шанс за по-добри условия на живот и социална интеграция в обществото, независимо от своето минало или произход.

– Номинация от Ивелина Петкова