От 2015 г. насам екипът на сдружението, съвместно с доброволци, антрополози и артисти провежда различни инициативи в квартал „Столипиново“ в Пловдив, насочени към стимулиране на креативния потенциал на младите хора, подпомагане на местни занаятчии и изследване на историите на хората от общността. Членове на организацията работят и като ментори и обучители на професионалисти (учители, артисти, социални работници и пр.), работещи с малцинствени общности. През 2016 г. екипът на сдружението беше поканен от Общинска Фондация „Пловдив 2019“ да извърши антропологично проучване на квартал Столипиново, каквото не е правено досега. Основните цели на сдружение „Открити пространства“ са стимулиране на диалог между различни обществени групи и институции и овластяване на маргинализирани общности чрез културно-образователни дейности. Екипът на организацията работи на терен с хората от квартала, помага им да се организират например в случаите, когато са застрашени от бутане на къщи. Членовете на сдружението са активни и в медиите – представят „другата“ гледна точка извън заклеймяващия наратив, който се предлага там.

– Номинирани от Радостина Георгиева