Номинация за учителя Росен Богомилов:

Росен Богомилов е учител по история и по география. Той е единственият учител от ромски произход в училище, в което по-голямата част от учениците са от ромски произход. Преподава от 5 до 7 клас в столичното 106-о основно училище в район „Подуене“: Репортаж в „Дневник“ (снимка: „Дневник“)