Протестиращите родители на деца с увреждания бяха отличени с Голямата награда „Човек на годината“ за 2018 г. за почти десетгодишните системни и несломими усилия за промяна на нормативната уредба, регулираща грижите, живота и възможностите на хората с увреждания и техните семейства. През 2018 г. активните родители организираха мрежа от протестни палаткови лагери в много български градове под мотото „Системата ни убива“, участваха в работни групи, срещи и дискусии с всички отговорни институции и в резултат на това законовите промени, които трябва да поставят началото на дълго исканата промяна, бяха приети от Народното събрание.

За протестиращите родители се получиха три номинации.

От Дарина Коконова:

След като месеци наред протестираха зад парламента, майките на деца с увреждания постигнаха две от законовите промени за които се бореха. Сега продължават да се борят, този път срещу езика на омразата, и отстояват правотo на гражданите да участват във вземането на решения за политиките, които най-пряко ги засягат, без да бъдат публично унижавани от властимащите. Освен всичко това, те показаха силата на жените да се организират хоризонтално, да променят света малко по малко, и да вдъхновяват всички тези, които продължават да крещят и да се борят срещу несправедливостите в обществото и системата днес.

От Ангелина Генова:

През последните три години в България се проведоха шест национални протеста за правата на хората с увреждания. Протестите са организирани от родители на деца с увреждания и станаха известни като “протестите на майките”. Целта е цялостна реформа на системата.
След шест протеста и слушане на напразни обещания, родителите на деца с увреждания смениха формата на протест. На 01.06.2018 г. пред служебния вход на Народното събрание бе обявен безсрочен протест – палатков лагер, който ще продължи до приемането на исканията на протестиращите.
През есента с траурните знамена и балони „протестиращите майки“ започнаха активни протести и пред Министерския съвет.

От Мария Капон за Вера Иванова (Майки на деца с увреждания) – Системата ни убива:

В лицето на Вера Иванова се предлага наградата за майките на деца с увреждания.!
тази награда за особения приност в защита на правото на достоен живот на хората с увреждане и тези в неравностойно положение. Същата(същите) имат особен национален принос за запазване на достойнството на нацията, като защитиха доброто име на суверена чрез серия от протести в искане за освобождаване на публична институция от длъжностно лице увреждащо моралните норми на обществото !
Действията предприети от Вера Иванова и майките на деца с увреждания обединиха обществото, оказаха граждански натиск и постигнаха три успоредни законодателни инициативи и поправки в закони в българското Народно събрание.
Стъпките на Вера Иванова и майките на деца с увреждания обединиха голяма част от обществото, интелектуалния елит, медии и свободни граждани и организации в подкрепа на тяхната кауза и дадоха принос към съпричастността, солидарността и милосърдието в обществото. Доведоха до разбирането, че всеки, независимо от психосоматичното си състояние има право на равно третиране и интеграция в страната.
Протестите на Вера Иванова и майките на деца с увреждания се отличиха с особена доблест, защото не се отказаха в трудната битка, въпреки натиска на властта, обвиненията, контрапротестите, медийните атаки и като цяло на желанието на силните на деня, да смажат и обезсърчат усилията за постигане на благородната и хуманна кауза.

Системата ни убива