„Лайънс клуб Стара Загора – Августа“ е номиниран от Анастасия Гидикова със следните мотиви:

СНЦ „Лайънс клуб Стара Загора Августа“ членуват 28 отговорни и професионално доказали се личности от град Стара Загора. За последната година успяхме да достигнем и да подадем ръка на 12 918 брой хора. Реализирахме 82 броя и дейности и положихме 1996 часа доброволен труд, като дарихме 15 445,00 лв. Реализирахме проекти в полза на възрастни хора (линк) и деца в нужда, за профилактика на социално значими заболявания, като Диабет (линк), за подпомагане в лечението (линк). B деца с онкологични заболявания (линк), за опазване на околната среда и облагородяване на паркове и междублокови пространства, за създаване на градини от зеленчуци и билки в детски градини и училища, за провеждане на нашия патентован проект „Играй офлайн с приятели“, в полза на децата, лишени от родителски грижи с и без увреждания (линк). Постарахме да реализираме проекти и дейности на открито с деца, насочвайки се към опазване на околната среда чрез засаждане на над 150 дръвчета в парк „Бранителите на Стара Загора“ (линк), към облагородяване на дворните пространства на детски градини и училища чрез градини и оранжерии. Сега сме на етап на нов проект отново с градини и оранжерии и в домовете от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи с и без увреждания.