Обща номинация за две ЛГБТИ семейства, борещи се за равни права в България, е получена от Венета Лимберова със следните мотиви:

Кристина Палма е гражданка на Австралия, която пребивава постоянно в България в качеството си на съпруга на гражданка на Европейския Съюз и прилагайки на практика един от фундаменталните принципи на ЕС, а именно – правото на свободно предвижване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Отстоявайки това право Кристина започна дело в началото на 2018 г., което макар и да спечели на първа инстация, подължава да е висящо. Кристина и съпругата и Мариама се застъпиха не само за своето право да бъдат разпознавани като семейство в България, но се включиха активно в това да подпомагат ЛГБТИ движението в България, като се превърхана в един от гласовете на ЛГБТИ движението чрез множеството телевизионни и радио интервюта през българските и чуждестранни медии, активното си участие, присъствие и допринасяне за провеждането на множество ЛГБТИ-насочени срещи, събития и конференции, а също и чрез стартирането на европейската петиция: https://go.allout.org/en/a/lovemoves  

Лили Бабулкова заедно със съпругата си водят дело за признаване брака им сключен в Англия. От средата на 2017 г. до настоящия момент Лили е неуморна в това да споделя чрез участието си в множество интервюта с широката общественост своята история, давайки по този начин гласност на историите на хиляди други ЛГБТИ хора в България, които оцеляват в борбата си с липсата на законодателство и обществено приемане. Лили е и част от книгата „Смелостта да бъдеш“, нейната история също така дава началото и на петицията до българските институции за признавана правата на еднополовите двойки в България. https://www.peticiq.com/samesexcouples