Ива Гумнишка, основател и управител на социалното предприятие Humans in the loop е номинирана в годишните награди „Човек на годината“ 2021 г. от Катерина Йорданова със следните мотиви:

Ива е лицето на социалното предприемачество у нас. Нейната компания Humans in the Loop от години предоставя на лица търсещи закрила в България, в по-голямата си част жени, възможност за работа и продължаващо обучение, което им позволява да намерят препитание и независимост.