Фондация „Екатерина Каравелова“ е номинирана от Елена Лулчева със следните мотиви:

Фондация „Екатерина Каравелова“ работи от 2017 година по темата за овластавяне на жени и създаване на женски общности.

Организацията работи по 3 направления – Общност, Развитие и Политики. Един от големите проекти, движен изцяло от местни доброволци от цялата страна е „ТЯ в България“. Този социален формат, създаден през 2018 година, дава възможност за споделяне на историите и примерите на местни жени в градове извън столицата, като по този начин се набляга на разширяването на ролевите модели за момичетата и жените в България.

През 2021 и 2022 година събитията от формата се организираха в 11 града в страната – от Видин през Габрово до Варна. Друга част от дейността на Фондация „Екатерина Каравелова, която бе разгърната през 2021-2022г. е по темата за Политики. Фондацията създаде доклад върху анализ и проблематика при участието на жени в политиката в България през 2021г., работи върху анализ на нуждите на жените от средно-населените градове. През април 2022г. стартира поредица семинари и дискусии на тема Здраве и жени, а през октомври 2022г. организира и проведе кръгла маса на тема “Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността” заедно с представители на политически партии.

В момента ФЕК стартира изследване на дългия COVID-19 при жените в България. Имайки предвид ограничения капацитет, с който Фондацията разполага, екипът и доброволците към нея активно работят върху адресирането на реалните проблеми и трудности на жените в България.

Вярвам, че е важно дейността на тази организация да бъде припозната за неспирния й принос и вдъхновението, което всява из цяла страна, както и за социално тактичния и балансиран подход, с който адресира темата за равнопоставеност между половете.