Доброволците, търсили малкия Сашко от Перник са номинирани от Габриела Петкова и Ивелина Паничарова със следните мотиви:

Аз не успях да се включа в издирването на малкия Сашко, но за мен това беше спасителната акция на годината, която успя да обедини различни по възраст, местоположение и възгледи хора, институции, дори системата за известяване за изчезнали лица заработи. Беше изключително, че тези хора обикаляха, координираха се, споделяха информация и не се отказаха до край. В крайна сметка малкия Сашко беше върнат жив на семейството му.