“Д-р Холевич е единствения човек, който от години отстоява правата на хората с увреждания в България и най-вече – правото им на труд, което е записано в конституцията, но „забравено“ от управляващите. Професионалист, който като дон Кихот се бори с некомпетентни министри и хора, които не си разбират от работата, а са управляващи. Тя е ЧОВЕК на годината, защото го прави безкористно за над 500 000 човека в България”.

– Номинирана от Илиян Хаджиев, Даниел Матеев, Ценка Димитрова, Юлия Михайлова, Елена Маджарова, Ивайло Георгиев, Галин Иванов, Панчо Дърмов, Мая Дърмов, Данаил Дърмов, Елена Янева, Георги Йорданов, Александър Йорданов, Алекси Благоев