Специален приз „Застъпници на годината“

Български фонд за жените (БФЖ) подкрепя местни неправителствени организации, работещи за правата на жените, с цел постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. През 2017 г. фондът беше изключително активен в застъпническата си дейност, настояваща за ратифициране на Истанбулската конвенция.

През годината те организираха шествие за правата на жените, дарителска кампания за жени и деца, преживели насилие, кампания „Дами карат“ срещу стереотипите за жените шофьори, както и поредица от обучения в цяла България, помагащи на учители и ученици да разпознават домашното насилие.

Благодарение на БФЖ множество малки организации получиха финансиране за проекти с фокус овластяване на млади жени и момичета. Организацията създаде и „Фонд за артистични проекти на жени“, за да подпомага по-активното участие на жените в професионалните изкуства и културния сектор.

– Номинирани от Станимира Хаджимитова