Адв. Наташа Добрева и клиента ѝ с инициали Я.Т. са номинирани от Радослав Стоянов със следните мотиви:

Номинирам адв. Наташа Добрева и Я. Т. за постигнатото осъдително решение по делото Я. Т. срещу България пред Европейския съд по правата на човека, произнесено на 9 юли 2020 г. и влязло в сила, с което българската държава е осъдена за нарушаване на правото на личен живот на жалбоподателя като трансджендърен мъж. Това дело е първото успешно дело на трансджендърен човек срещу българската държава за отказа на българските съдилища да допуснат изменение на означенията за пол в документите за самоличност и актовете за гражданско състояние на лице, чиято джендърна идентичност и външен вид не съответстват на биологичните компоненти на пола му.

Наташа Добрева е адвокатка с редица успешни дела пред Европейския съд по правата на човека, ярко отстояваща правата на жените и на ЛГБТИ хората. Нейният принос за защитата на правото на трансджендърните хора да живеят пълноценен и щастлив живот е огромен и тепърва ще расте в значимостта си с процеса по изпълнение на решението и на съобразяването му в бъдещата юриспруденция.

Я. Т. е жалбоподателят по делото. Представител на една общност, която остава особено невидима в българското общество. Общност, станала жертва на тежки предразсъдъци и бореща се с абсолютното нежелание на системата – здравна, образователна, правосъдна и политическа – да се занимае с проблемите ѝ. Представителите на тази общност живеят в ежедневен, атавистичен страх, че немигащото око на тази система може да ги забележи и да влоши положението им безкрайно. Ето защо куражът на Я. Т. да се изправи срещу този звяр и да отнесе проблема си до такава наднационална инстанция, като Съда в Страсбург, е вдъхновяваща и доблестна постъпка за пример.