Адв. Калин Ангелов получи специален приз „Застъпник на годината“ за 2019 г. Той е дългогодишен защитник на правата на лишените от свобода. Работи активно срещу полицейското насилие и злоупотребата с полицейски правомощия и е член на „Движение Промѣна”. През изминалата година той представлява про боно австралийския гражданин Джок Полфрийман в искането му за условно предсрочно освобождаване (УПО). Със задълбочената си работа по това дело, адв. Ангелов допринесе за развитието на съдебната практика при прилагането на института на УПО като постави на обсъждане приложението на методическите указания за оценка на риска на лишения от свобода, въпроси относно правното положение на лишените от свобода чуждестранни граждани и относно силно ограничените възможности за обучение, до които лишените от свобода имат достъп.

Три номинции са получени за адв. Ангелов.

От  Юлия Георгиева:

Върховенството на правото се отвоюва ежедневно и се корени в делата на всеки, който има смелостта да загърби личните си интереси и страхове, и да се изправи в полза на справедливостта. Във време, в което обществената представа за справедливост умишлено се изкривява, адв. Калин Ангелов систематично, упорито и безскрупулно, с години продължи да се бори за правата на Джок Полфрийман, а когато успя да достигне до предсрочно освобождаване, беше изправен пред безпрецедентна несправедливост – случаят беше върнат към ВКС еднолично от главния прокурор на Република България. Пред ВКС адв.Ангелов заяви: „Изправени сте пред едно тежко решение, което трябва да вземете, и то е да спазите закона. То е тежко заради медийната истерия и заради публичното унижение, на което бяха подложени вашите колеги от Софийския апелативен съд за това, че просто спазиха закона. То е тежко заради политическата реакция, която последва определението на Софийския апелативен съд. Вие бяхте свидетели как премиер, лидер на опозиция, депутати от най-различни политически партии, коалиционни партньори на управляващите, които трябваше да ги гонят от БНТ с жандармерия, и разни други дребни популисти в предизборна кампания, се упражняваха върху българския съд, защото той е спазил закона. То е тежко, защото ще се изправите пред амбициите на главния прокурор. Това е фонът, на който трябва да вземете това решение. И все пак, уважаеми съдии от ВКС, с ръка на сърцето като юрист трябва да призная, че това едно изключително просто и елементарно дело и в него няма никаква правна сложност. Искането на главния прокурор е недопустимо.“

От Мария Шаркова:

Адвокат Калин Ангелов е изключителен юрист, който смело и безкористно защитава правата на лишените от свобода. През годините се е застъпвал за техните каузи въпреки всички пречки, които затворническата администрация постоянно създава. Със своята работа той смело разкрива недъзите на тази система и извежда на показ порочните практики в нея.

От Светозара Петкова:

Калин Ангелов е адвокат. Той е дългогодишен защитник на правата на лишените от свобода, работи активно срещу полицейското насилие и злоупотребата с полицейски правомощия и е член на „Движение Промѣна. През изминалата година адв. Ангелов представлява про боно австралийския гражданин Джок Полфрийман в искането му за условно предсрочно освобождаване. Със задълбочената си работа по това дело, адв. Ангелов допринесе за развитието на съдебната практика при прилагането на института на УПО като постави на обсъждане приложението на методическите указания за оценка на риска на лишения от свобода, въпроси относно правното положение на лишените от свобода чуждестранни граждани и относно силно ограничените възможности за обучение, до които лишените от свобода имат достъп. След като Софийски апелативен съд освободи предсрочно Джок Полфрийман, съдебният състав, австралийският гражданин и самият адвокат Ангелов станаха обект на злостни атаки в медиите, социалните мрежи и сред крайнодесни групировки. Въпреки този натиск, адв. Ангелов продължава да проявява гражданска доблест като защитава убежденията си в медийни изяви, постове в социалните мрежи и в съдебна зала. С красноречието си и с принципните въпроси, които поставят, пледоариите на адв. Ангелов надскачат формалните процесуални изисквания и отстояват върховенството на закона и независимостта на съда в най-добрите традиции на разбирането за правото като изкуство на доброто и справедливото.

Адвокат Калин Ангелов